De zes pijlers

Uiteindelijk concentreert de samenwerking van alle verschillende partijen zich rondom de zes pijlers van het Haagse basketbal. De Stichting Basketbal Den Haag wil al deze pijlers ontwikkelen, al moet dit wel in volgorde gebeuren en kan dit niet allemaal tegelijk. Er zijn al veel initiatieven in de stad Den Haag gaande die door samenwerking kunnen worden versterkt. De Stichting Basketbal Den Haag concentreert zich om te beginnen op het verenigen van de verschillende initiatieven en op de aanzuigende werking die kan ontstaan door het organiseren van topbasketbal in de Sportcampus.