Verenigingen

In de regio Haaglanden zijn veel grote en succesvolle verenigingen, zoals Das, Zoebas, Lokomotief, Jumpers en CobraNova. In de stad Den Haag zelf blijkt echter uit buurtonderzoeken dat er behoefte is aan meer basketbalaanbod. Daarom is er al het initiatief genomen om alle kaders voor meerdere nieuw op te zetten basketbalverenigingen te creëren. Van een concept-beleidsplan en statuten tot aan contactlijsten van belanghebbende organisaties in de buurt zoals scholen, welzijnswerk, het stadsdeel en organisaties die actief zijn op de pleinen. De nieuwe (en bestaande) verenigingen kunnen rekenen op de ondersteuning en advies van Basketbal Den Haag. Dit zorgt ervoor dat de cohesie en kwaliteit binnen Den Haag structureel wordt voorzien van input. Enkele jaren geleden ontstond ook al basketbalvereniging Seagulls, een mooie eerste stap.

Doelgroep
De op te zetten verenigingen moeten passen bij de samenleving van nu. Het is daarom zaak om waarden te creëren waardoor de doelgroep van nu zich kan en wil verbinden met de organisatie. Hierbij moet gekeken worden naar structuur, strategie en cultuur van de vereniging. De nieuwe verenigingen moeten een centrale positie hebben in de buurt. De doelgroep woont in de omgeving en het netwerk bestaat uit o.a. scholen, welzijnsorganisaties en buurtsportcoaches. De vereniging is actief en zichtbaar in de buurt op pleinen en scholen en is daardoor een afspiegeling van de doelgroep.

Ondersteuning
Een belangrijke functie van Stichting Basketbal Den Haag is het ondersteunen en faciliteren van basketbalverenigingen. Stichting Basketbal Den Haag zorgt ervoor dat de nieuwe verenigingen professioneel ondersteund worden en daardoor stabiel kunnen groeien. Dit gebeurt door middel van een terugkerend bestuurlijk basketbal overleg waarbij alle verenigingen in de omgeving aansluiten. Ook kan Stichting Basketbal Den Haag bijvoorbeeld subsidies aanvragen ten behoeve van de doelstellingen van een vereniging. Precieze uitwerking van de ondersteuning volgt later in overleg met de verenigingen zelf, maar de welwillendheid om samen te werken is er dus een mooie basis is gelegd!

Basketbalcompetitie