Visie en aanpak

Stichting Basketbal Den Haag is een innovatieve organisatie met als doel de basketbalsport in de regio Den Haag te professionaliseren en ontwikkelen tot een invloedrijke sport waarbij de kernwaarden van het spel en daarmee de maatschappelijke impact ervan centraal staan. Basketbal is voor iedereen. De verbindende kracht van een gemeenschappelijk sportief doel gecombineerd met een breed, vraaggericht aanbod en waardering voor diversiteit zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen en de sport kan beleven.

Visie
We willen het basketbal in Den Haag laten groeien op een gezonde manier. Dat kan alleen door de verschillende organisaties goed met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Om de gewenste ontwikkelingen in goede banen te leiden is het van belang dat er een professionele, onafhankelijke, ondersteunende organisatie komt die basketbal organisatie faciliteert. Stichting Basketbal Den Haag wil ondersteunend zijn aan de basketbal organisaties in de stad. Dat doen wij door middel van zes pijlers, die hier nader omschreven worden.

Aanpak
Uiteindelijk concentreert de samenwerking van deze verschillende partijen zich rondom de zes pijlers van het Haagse basketbal. De Stichting Basketbal Den Haag wil al deze pijlers helpen ontwikkelen, al moet dit wel in volgorde gebeuren en kan dit niet allemaal tegelijk. Er zijn al veel initiatieven in de stad Den Haag gaande die door samenwerking kunnen worden versterkt. Op de andere pijlers zal er iets moeten worden opgebouwd. De Stichting Basketbal Den Haag concentreert zich om te beginnen op het verenigen van de verschillende initiatieven en op de aanzuigende werking die kan ontstaan door het organiseren van topbasketbal in de Sportcampus.

Op termijn moet Basketbal Den Haag voldoende inkomsten genereren uit verschillende bronnen om zelfstandig te kunnen opereren. De organisatie is dan een onmisbare schakel voor het samenbrengen van basketbal in de stad en omgeving.